Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı 29 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve TOVAK işbirliği ile TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi‘nde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayımız, 29 Ağustos 2016 tarihinde açılış kokteyli ile başlamıştır.
30 Ağustos 2016 Salı günü Prof. Dr. M. Erdal BALABAN, veri madenciliği ve R programlama dili konusunu ele almış ve çalıştayın açılışını yapmıştır. Araş. Gör. Dr. Elif KARTAL ile birlikte veri madenciiğinin spor alanındaki bir uygulaması “FUTBOL MAÇ SONUÇLARININ ÖNGÖRÜLMESİ” karar ağaçlarından C4.5 algoritması ile temel seviyede anlatılmıştır. Öğleden sonra Araş. Gör. Dr. Zeki ÖZEN, Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN ile YAPAY SİNİR AĞI ALGORİTMASI’nı kullanarak bir SINIFLANDIRMA UYGULAMASI’nın nasıl yapılacağını katılımcılara detaylı bir biçimde açıklamıştır. Uygulama, diyabet hastalığının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi üzerine kurgulanmıştır.

1 Eylül 2016 tarihinde çalıştay Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZCAN ile Araş. Gör. F. Önay KOÇOĞLU’nun ortak çalışması “VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ALGORİTMALARI İLE MÜŞTERİ SEGMENTASYONU” ile başlamıştır. Bu sunumda müşteri segmentasyonunun farklı kümeleme algoritmaları ile nasıl yapıldığı ve analizler sonrası hangi kümeleme yönteminin daha iyi olduğuna karar vermek için hesaplanan indeks değerlerinden bahsedilmiştir. Öğleden sonra ise Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÖZKAN, Twitter üzerinden “SOSYAL MEDYA VERİ MADENCİLİĞİ” konusunu işlemiştir. Katılımcılar kendi Twitter hesapları üzerinden oluşturdukları uygulamalar ile veri elde ederek, bu veriyi R’da veri madenciliği teknikleri ile analiz etme fırsatını bulmuştur.

1 Eylül 2016 Perşembe günü Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL, tiroid hastalığının veri madenciliği teknikleri ile ele alınması konusunda TIPTA VERI MADENCILIĞI UYGULAMASI gerçekleştirmiştir. Sunumda C4.5, Random Forest gibi çeşitli karar ağacı algoritmalarına değinilmiş olup, performans karşılaştırması paylaşılmıştır. Öğleden sonra Yrd. Doç. Dr. Muhammet ATALAY bulanık mantık ve yapay sinir ağlarını birleştirdiği “BULANIK ZAMAN SERİLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN” çalışmasını sunmuştur.

2 Eylül 2016 Cuma günü sabahı da çalıştay birbirinden değerli dört farklı sektör sunumuyla devam etmiştir. Bunar sırasıyla,

 • VERİ MADENCİLİĞİ BANKACILIK UYGULAMASI, Araş. Gör. Dr. Sinem SARUL
 • BİRLİKTELİK KURALLARI İLE VERİ MADENCİLİĞİNDE BİR PAZARLAMA UYGULAMASI
 • GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, Araş. Gör. Gökçe KARAHAN ADALI
 • EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞMASI: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DEVAMLILIK DURUMLARININ ÖNGÖRÜLMESİ, Araş. Gör. Dr. Şebnem ÖZDEMİR

Öğleden sonra ise R uygulamalarının webe aktarılması konusunda yardım sağlayan Shiny Araş. Gör. Dr. Elif KARTAL tarafından katılımcılara aktarılmıştır. KALP RİSKİNİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN WEB DESTEKLİ BİR ÖRNEK ÇALIŞMA sunulmuştur. Sunumu, çalıştay sertifika töreni izlemiştir.

3 Eylül 2016 tarihinde genel değerlendirme toplantısı ile çalıştay neticelendirilmiştir. Farklı sektör ve akademiden katılımcılar, hem bilim yapabildikleri hem de doğa ile iç içe sosyal aktiviteleri de gerçekleştirebildikleri bir çalıştayda bir araya gelmiştir.

Çalıştay düzenleme kurulu olarak öncelikle Muğla’da her türlü imkanı sunarak bizlere destek olan TOVAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Tahir Özgü ve TOVAK Başkan Vekili Sayın Ali TURAN’a teşekkürlerimizi sunarız. Bunun yanı sıra eğitime verdikleri katkıları ile tüm eğitmenlerimize ve çalıştaya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, seneye yeniden görüşebilmeyi temenni ederiz.

imisc2016’dan En İyi Makale Ödülü

“AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH TO PREDICT SOFTWARE PROJECT EFFORT: ONE-CLASS VS. BINARY CLASS” isimli çalışma 3. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONFERANSI’nda en iyi makale ödülüne layık görülmüştür.

Bu çalışmanın hazırlanmasında katkıda bulunan değerli arkadaşım Dr. Zeki ÖZEN’e ve Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN’e teşekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans tezimle başlayan yazılım projesi maliyet tahmini serüvenimi güzel bir ödülle taçlandırmış olmanın haklı gururu yüzümde 🙂

Çalışmaya ulaşmak için lütfen tıklayınız

R ile Veri Madenciliği Uygulamaları Kitabımız

Geçen yıl doktora tezim sonrasında, değerli hocam Prof. Dr. M. Erdal BALABAN ile çıkardığımız Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları kitabından sonra bu yıl Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı’na “R ile Veri Madenciliği Uygulamaları” adında çok güzel bir kitabı daha ortaya çıkarttık. Bir öncekinden farklı olarak  bu kitapta artık okuyucuların temel düzeyde R programlama diline hakim oldukları kabul edildi. Bu varsayımdan hareketle de R programlama dili kullanılarak çeşitli veri madenciliği uygulamalarına kitapta yer verildi.

Kitap 11 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Erdal Hoca ile veri madenciliği tekniklerinin spor alanındaki uygulamasını karar ağaçları kullanarak gerçekleştirdik. Son bölümde de tek yazarlı çalışmam olan Shiny ile R Uygulaması Geliştirme ve Kalp Riskini Değerlendirmeye İlişkin Web Destekli Bir Örnek Çalışma yer alıyor.

R programlama dili; her geçen gün eklenen paketler ile zenginleştirilmektedir. Açık kaynak kodlu bir dil olan R herkes tarafından paylaşılmakta, R’ın hem akademik dünyada hem de iş hayatında kullanımı giderek artmaktadır. Yapay zekânın uzantısında geliştirilmiş olan Veri Madenciliği ise, her geçen gün yeni algoritmalar ve yeni uygulama alanları ile geliştirilmektedir. Veri Madenciliği yöntemleri, geleceği öngörme ve gizli kalmış bilgiyi keşfetme özellikleri ile günümüzün ve geleceğin en önemli araçları haline gelmiştir. Bu kitapta; çok disiplinli bir bilim dalı (veri bilimi) olarak bilinen ve özellikle günümüzde büyük verinin (big data) analizinde kullanılan Veri Madenciliğinin farklı alanlardaki uygulamalarına eksiklikleri olsa da yer verilmiştir. 

“R ile Veri Madenciliği Uygulamaları” kitabı ile R programlama dili ile veri madenciliği bir araya getirilerek on bir bölümlü ve 14 yazarlı bir eserin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu kitap, Türkçe literatüre kazandırılarak önemli bir boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. İşletme disiplinlerinde, eğitim, sağlık ve spor gibi birçok alanda uygulamalar ve farklı yöntemler ele alınarak kitaba ayrıca zenginlik katılmıştır. Bölüm yazarlarının titiz ve değerli çalışmaları ile ortaya çıkarılan bu eserin Türk İş hayatına ve akademik dünyaya katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Öğrenmeye ve araştırmaya meraklı, analitik düşünebilen İşletmecilere, Bilişimcilere, Endüstri Mühendislerine ve yolu bilgiden geçen herkese armağan olsun. 

Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı

Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı
29 Ağustos – 4 Eylül 2016, Muğla

İleriye dönük tahminlerde bulunabilme, çıkarım yapabilme ve gizli örüntüleri keşfedebilme çalışmaları büyük veri (big data) kavramının ortaya çıkışı ile önemini arttırmıştır. Veri madenciliği, fazla miktardaki veri arasından işe yarar bilginin çıkarılabilmesi için çeşitli yöntem ve teknikler bütünüdür. Bu alandaki uygulamalar ise kamu ve özel sektörde günden güne yaygınlaşmaktadır.

Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı; veri madenciliği ve R Programlama Dili ile ilgili temel bilgileri vermeyi, verinin analizlere hazırlanma sürecini, özellikle sınıflandırma ve kümeleme konusunda sıkça kullanılan teknikleri, yapılan analizlerden elde edilecek sonuçların nasıl doğrulanacağını ve bu sonuçların nasıl görsel biçimde sunulacağını aktarmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda katılımcılar çalıştayda, örnek durum incelemeleri üzerinden R programlama diliyle veri madenciliği tekniklerini nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı bulacaktır.

Çalıştay, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) işbirliği ile 29 Ağustos – 4 Eylül 2016 tarihlerinde TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi‘nde (Muğla) gerçekleştirilecektir. 6 gece 7 gün yapılacak çalıştay ücreti,

 • odalarda kişi başı kalış,
 • kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği,
 • hafta sonu (cumartesi günü) tekne gezisi,
 • gala (barbekü) gecesi (cumartesi akşamı)

olmak üzere toplam 1500 TL (KDV dahil) olacaktır. Bu yıl aşağıdaki konu başlıklarına ek olarak çeşitli sektörel uygulama sunumları da çalıştayda ele alınacaktır.

 • Veri Madenciliği ve R Programlama Diline Giriş
 • R Programlama Dili ile Veri Hazırlama
 • Perakende Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Görsel Veri Madenciliği
 • Sosyal Medya Veri Madenciliği
 • Tıpta Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Bankacılık Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Finans Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları
 • R Uygulamalarını Shiny ile Webe Aktarma

Çalıştaya ön kayıtlar başlamıştır. Kayıt olmak için lütfen ön kayıt formunu doldurunuz. Çalıştay kaydınızın kesinleşmesi için lütfen katılım ücretinin ödendiğini gösteren dekontu çalıştay e-posta adresine gönderiniz.
Çalıştay ile ilgili daha detaylı bilgiye http://www.tovak.org/verimadenciligi/ adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu vmyazokulu (at) gmail (nokta) com adresine gönderebilirsiniz.